Beste relatie,

Altra en De Opvoedpoli geloven in de kracht van samenwerking met jeugdzorgpartners om zo met elkaar te voorkomen dat kinderen en jongeren uit huis worden geplaatst. Samen zorgen we ervoor dat gezinnen die te maken hebben met complexe problematiek met de juiste ondersteuning weer zelfstandig verder kunnen. Een van de samenwerkingsverbanden die we in 2017 in het leven hebben geroepen is het A Team: een samenwerking van Altra, Opvoedpoli en CareExpress met Jeugdzorg Amsterdam, GGZ InGeest en DORAS (schuldhulpverlening). Kernopdracht van het A Team was om met JSO een methodiek te ontwikkelen voor een integrale aanpak bij complexe gezinnen om uithuisplaatsing te voorkomen. Het prototype staat inmiddels en is met ondersteuning van JSO (http: www.JSO.nl) tot stand gekomen. Wij informeren u graag over het vervolg.

Methodiek overgedragen aan Opvoedpoli (Care-Express)

Sinds de start van het A Team zijn de betrokken professionals, allen met een verschillende achtergrond en expertise, bevlogen aan de slag gegaan. Met creativiteit en een flinke dosis lef hebben zij gezocht naar een effectieve aanpak om gezinnen met complexe problemen te helpen. De integrale aanpak heeft mooie inzichten gegeven, die we nu vanuit een kernteam binnen Opvoedpoli, CareExpress en Altra, en in samenwerking met partnerorganisaties, verder vormgeven. Dat gebeurt in de regio’s Groot Amsterdam en Noord-Holland Noord. Omdat we als A Team een intensieve periode achter de rug hebben, gaan we vanuit onze kernteams door met de methodiek, maar houdt het A Team zelf op te bestaan. De professionals zijn druk bezig om samen met de betrokken gezinnen af te ronden en/of de overdracht te organiseren.

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan meer informatie over deze overdracht? Neemt u dan contact op met Marjolein Kreisel van Opvoedpoli Amsterdam. Zij begeleidt de overdracht van de methodiek. Haar emailadres is marjolein.kreisel@opvoedpoli.nl.

In de komende periode hoort u meer van ons.

Met vriendelijke groet,

Nicolette Engbers

 

 

Werkdagen: di-wo-do-vrij

T bestuurssecr: 0646882546

M 06 – 28 64 67 15

E n.engbers@altra.nl

E bestuurssecretariaat@altra.nl

www.altra.nl